قوانین و مقررات

این سامانه بمنظور دسترسی شبکه "کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی" برای فروش بیمه های بازرگانی راه اندازی شده است.

طبق دستورالعمل مربوطه و متعاقب عقد قرارداد فی مابین، برای هر یک از متقاضیان دسترسی اختصاصی ایجاد خواهد شد، تا با نام کاربری و رمز عبور خود بتوانند به سامانه وارد شوند.

صدور گواهی بیمه، مستلزم تسویه حق بیمه مربوطه می باشد، که از محل موجودی اعتبار کاربر تامین و کسر خواهد شد و کاربر می تواند برای افزایش موجودی اعتبار خود از یکی از دو روش "برخط" و یا واریز بصورت "کارت به کارت" بهره گیری نماید.

ورود به سیستم |  درباره ما |  قوانین و مقررات |  ثبت شکایات |  تماس با ما